Yönetim


Dekan
Prof. Dr. Hammet ARSLAN
  
                                                           
                                                                        Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hanife DÖNMEZ                                                                                                                 
                                                                                                                                                                  Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İrfan KÖSE

                                                                                        
Fakülte Sekreteri Hasan KOCABIYIK