Vizyon&Misyon

Vizyonumuz, Ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, yenilikçi ve referans alınan bir İslâmî İlimler fakültesi olmakla birlikte ulusal ve evrensel düzeyde yayın yapma kapasitesine ulaşmak. Bu doğrultuda özgün düşünce ve bilgi üretebilen, özgüven sahibi, hoşgörülü ve nitelikli din bilimleri uzmanı yetiştirmek amacıyla gerekli fiziki, idari ve akademik altyapıyı oluşturmak. Genelde tüm dinler ve özelde ise İslâm dini hakkında nitelikli araştırmalar ve yayınlar yapabilecek düzeye gelmek.    

Misyonumuz, İslâmî İlimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek kendi alanında tam donanımlı, ilahiyatla ilişkili alanlarda bilgi ve hikmet sahibi, günün şartlarını doğru yorumlayabilen, yeniliğe açık, hoşgörülü, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş, evrensel ahlak ilkelerini kendi hayatında uygulayan ve bu anlamda topluma örnek olabilecek faziletli ilahiyatçılar yetiştirmek. Ayrıca genelde İlahiyat özelde İslâmî İlimler alanında öncelikli olarak milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren ilmi araştırmalar yapmak ve evrensel ölçekte dikkate alınan yayınlar yapmak.