Temel İslam Bilimleri (Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail AYDIN)

TEFSİR ANABİLİM DALI
Tefsir Bilim Dalı

Prof. Dr. İsmail AYDIN (Anabilim Dalı Başkanı)
Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

HADİS ANABİLİM DALI
Hadis Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

Dr. Mustafa TANRIVERDİ (Anabilim Dalı Başkanı)
Hadis Bilim Dalı

İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
İslam Hukuku Bilim Dalı
Doç. Dr. Fatih ORHAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Araş. Gör. Elif Kübra TÜRKMEN

İslam Hukuku Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI
Kelam Bilim Dalı

Dr. Nezir MAVİŞ (Anabilim Dalı Başkanı)
Araş. Gör. Dündar AKICI

Kelam Tarihi Bilim Dalı
İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

TASAVVUF ANABİLİM DALI
Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı
Tasavvuf Bilim Dalı

Dr. Hanife DÖNMEZ

ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
Dr. Öğretim Görevlisi İrfan KÖSE (Anabilim Dalı Başkanı)
Araş. Gör. Dr. Ramazan ÖZKAL


KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi Eyyup BOZLAKOĞLU
-->