İdari Personel

Hüseyin DURSUN
Fakülte Sekreteri
Ece KIRLI
Bilgisayar İşletmeni
Sevim HALİLOĞLU
Bilgisayar İşletmeni
Ekrem OZĞAN
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Hayal YAĞLI
Hizmetli
>