İslam Tarihi ve Sanatları (Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan YAŞAROĞLU)

İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI
İslam Tarihi Bilim Dalı
Doç. Dr. Hasan YAŞAROĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Araş. Gör. Kadir TÜRKMEN

İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı

TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI
Türk-İslam Edebiyatı Bilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Nesrin AYDIN SATAR
İslam Sanatları Bilim Dalı
Türk Din Musikisi Bilim Dalı