Fakülte Hakkında

23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan fakültemiz, akademik ve idari yapılanmasını tamamlamış olup 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır. Fakültemizde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç bölüm ve her bölümün uhdesinde farklı ana bilim dalları ve bunların da altında değişik bilim dalları bulunmaktadır.

Hedefimiz, fakültemizi tercih edecek tüm yeni öğrencilerin dört yıllık eğitim sürecinde İslami İlimlerde topluma rehberlik edebilecekleri bilgilerle donanımlı hale getirmektir. Bunun yanı sıra seçmeli olarak verilecek pedagojik formasyon derslerini alacak öğrencilerimiz öğretmen olma fırsatı da yakalayacaklardır. Fakültemizin müfredatı, sadece İslami İlimlerle ilgili dersleri kapsamayacak fakat aynı zamanda İslami İlimlerle yakından ilişkili olan diğer ilmi disiplinlerden de seçmeli dersler içerecek şekilde oluşturulacaktır. Öğrencilerimizin özellikle lisansüstü düzeyde disiplinlerarası çalışma yapabilmelerine imkan sağlanmakta ve bu doğrultuda Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans eğitimi de verilmektedir.