4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine!

(Y.Ö.K)  Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığının 06.04.2022 tarih/ E-75850160-104.01.07.01-71424 sayılı yazısı ve Üniversitemiz Senatosunun 03.08.2022 tarih ve 636/22 sayılı kararına istinaden Formasyon Usul ve Esaslarına göre Fakültemiz Müfredatı güncellenmiştir.

Eski müfredatımızda IV. yarıyılda yer alan “Özel öğretim” dersi ile VII. yarıyılda yer alan “Rehberlik” dersleri birleştirilerek güncel müfredatta V. Yarıyılda “Rehberlik ve Özel Eğitim “ olarak yer almıştır. Bu nedenle 4. Sınıf 1.Yarıyılında olan öğrencilerin  “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunun 03.08.2022 tarih ve 636/22 sayılı kararına istinaden Formasyon Usul ve Esaslarında doğrultusunda 3. Sınıf Güz yarıyılında yer alan “Rehberlik ve Özel Eğitim “ dersini almaları gerekmektedir. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisan Eğitim-Öğreti yönetmeliğinin 15. Maddesinde“ortalaması en az 2.00 olan öğrencilerin ders yükleri en fazla o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/5 oranında, genel not ortalamaları en az 3.00 olan öğrencilerin ders yükleri ise en fazla o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3 oranında artırılabilir. Kayıt yaptırdıkları ve bir sonraki kayıt yaptıracakları yarıyıldaki dersleri başarmaları halinde mezun olabilecek durumda olan ve yukarıdaki şartları taşıyan öğrencilerin ders yükleri, danışmanlarının önerisi doğrultusunda bölüm başkanının onayı ile o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/5 oranında daha artırılabilir. Krediler en yakın tam kredi miktarına tamamlanır” denildiğinden 4. Sınıfta olup, ortalaması 2:00 ile 2.99 olan öğrenciler totalde +12 AKTS, ortalaması 3:00 ve üzeri olan öğrenciler +16 AKTS alabilmektedirler. 

4. Sınıfta olup, ortalaması 2.00’ın altında olan öğrencilere fazladan AKTS tanımlanmadığından “Rehberlik ve Özel Eğitim” dersini alamayacağı öngörüldüğünden bu durumda olan öğrenciler için ilgili dersin Bahar yarıyılında tekrardan açılması, bahar döneminde de tamamlanmaması durumunda ise yaz okulunda bu dersin açılması planlanmaktadır. 
 

Son Güncelleme Tarihi : 26.09.2022 17:16 Okunma Sayısı : 572

Son Duyurular
-->