Dekanımızın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Okumak, araştırmak, incelemek, keşfetmek, anlamak ve idrak etmek Yüce Kitabımızın ilk emrinde açık seçik ifade edildiği biçimiyle bizler başta olmak üzere toplumun bütün bireyleri için zaruri bir görevdir. Ayrıca halihazırda içinde yaşadığımız dünya, dar kalıplardan sıyrılarak çok yönlü okumayı ve araştırmayı zorunlu kılmaktadır. Fakültemizin vizyonu ve misyonu gereğince her birimiz, ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, yenilikçi adımlarla,  zihinsel ve manevi gelişim yolunda kendimizi geliştirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Bu çerçevede, bütün öğretim elemanları olarak, özgün düşünce ve bilgi üretebilen, özgüven sahibi, hoşgörülü ve nitelikli bireyler olarak yetişmenizi hedeflemekteyiz. Dört yıllık öğretim sürecinden sonra fakültemizden bilgi ve hikmet sahibi, günün şartlarını doğru anlayıp yorumlayabilen, yeniliğe açık, hoşgörülü, anlayışlı, empati yapabilen, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş, evrensel ahlak ilkelerini kendi hayatında uygulayan ve bütün bu nitelikleri örnek vasfıyla topluma aktarabilen bireyler olarak mezun olacaksınız.

Bu duygu ve dileklerle hepinize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir eğitim süreci dilerim.


Prof. Dr. Hammet ARSLAN