Yönetim


Dekan V.
Prof. Dr. Hammet ARSLAN
 



 
                                                           
                                                             Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hanife DÖNMEZ 
 
                                                                                                               



 
Fakülte Sekreteri Hüseyin DURSUN
 
>