Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL
  
                                                           
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail AYDIN                                                             Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bülent ÇELİKEL

                                                                        
Fakülte Sekreteri
Hüseyin DURSUN