Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı
Doç. Dr. İsmail AYDIN (Anabilim Dalı Başkanı)

Hadis Anabilim Dalı

İslam Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi Fatih ORHAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi Nezir MAVİŞ (Anabilim Dalı Başkanı)
Araştırma Görevlisi Dündar AKICI

Tasavvuf Anabilim Dalı

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı